LINK pagina
Hier worden wat interessante links voorgesteld.
GiBvideo is een van de videomakers van deze pagina. Verbonden aan LightShelter.
Studio Brandaris is een bevriend, collega video verwerker die gevestigd is op het mooie eiland Terschelling in Nederland.
Via zijn website laat hij veel van zijn videowerk zien waarvan heel veel een heemkundige en documentaire waarde hebben. Hij werkt dan ook vaak samen met zowel regionale als nationale TV-zenders die zijn werk gebruiken in hun reportages.    
Een Belgische fotograaf die gespecialiseerd in mensen.
De REISPASSIE website laat vele reizen zien in foto/boekvorm, het gaat dan ook over erg veel reizen over gans de wereld.
Elke continent wordt aangedaan en is te bekijks in de mooie foto-verslaggevingen.
De presentaties van de reisverslagen zijn prachtig in (echte) boekvorm te zien op deze website.
Men kan uren plezier beleven bij het bezoeken van deze website.
Rotronica is een onafhankelijke hersteller voor al uw video- of fotocamera's.

Kopierechten

De inhoud op deze website is het auteursrechtelijke eigendom van Light Shelter.

Geen deel, delen noch volledige stukken van video-, foto- of muziekinhoud kan of mag worden gebruikt voor geen enkel doel.

Alle fotografische beelden zijn auteursrechtelijk eigendom van Gilbert Verhaeren, Filip Cooreman, Kenny Verhaeren en Christian Rosseel. Alle video’s zijn auteursrechtelijk het eigendom van “Light Shelter”. Muziekstukken en geluiden kunnen auteursrechtelijk eigendom zijn van GiBvideo en/of Filip Cooreman.

Dit is een niet gesponsorde website.

Publieke vertoning of gebruik van inhoudelijke stukken of delen van deze website kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van alle betrokken partijen als daar zijn “GiBvideo”, “Gilbert Verhaeren" , "Filip Cooreman", "Kenny Verhaeren", "Christian Rosseel" en "Light Shelter"

© 2021 Copyright: GiB