Privacy
Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Light Shelter kan persoonsgegevens verwerven, doordat u gebruik maakt van de website van Light Shelter, en/of omdat u deze zelf mededeelt bij het invullen van een contactformulier op deze website. Light Shelter kan de volgende persoonsgegevens verwerven:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw telefoon- of GSMnummer

WAAROM LIGHT SHELTER GEGEVENS NODIG HEEFT

Light Shelter verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail) of telefonisch te kunnen benaderen of beantwoorden.

HOE LANG LIGHT SHELTER GEGEVENS BEWAART

Light Shelter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen (zoals hierboven beschreven) te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bij einde van communicatie (indien dit nodig mocht blijken) niet langer bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Light Shelter verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Met uitzondering van eventuele juridische procedures.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Light Shelter worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Light Shelter gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Light Shelter maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief  de Google zoekresultaatpagina’s bij Google zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Light Shelter te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Light Shelter heeft hier geen invloed op.

Light Shelter heeft Google geen toestemming gegeven om via Light Shelter verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Het inzien, corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens zijn niet mogelijk daar er geen opslag van gegevens door Light Shelter wordt gedaan.

BEVEILIGEN

Light Shelter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Light Shelter maakt gebruik van een beveiligde website om te waarborgen dat uw persoons- gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Light Shelter verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Light Shelter via het contactformulier.

Kopierechten

De inhoud op deze website is het auteursrechtelijke eigendom van Light Shelter.

Geen deel, delen noch volledige stukken van video-, foto- of muziekinhoud kan of mag worden gebruikt voor geen enkel doel.

Alle fotografische beelden zijn auteursrechtelijk eigendom van Gilbert Verhaeren, Filip Cooreman, Kenny Verhaeren en Christian Rosseel. Alle video’s zijn auteursrechtelijk het eigendom van “Light Shelter”. Muziekstukken en geluiden kunnen auteursrechtelijk eigendom zijn van GiBvideo en/of Filip Cooreman.

Dit is een niet gesponsorde website.

Publieke vertoning of gebruik van inhoudelijke stukken of delen van deze website kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van alle betrokken partijen als daar zijn “GiBvideo”, “Gilbert Verhaeren" , "Filip Cooreman", "Kenny Verhaeren", "Christian Rosseel" en "Light Shelter"

© 2021 Copyright: GiB