Circuit Zolder 2017

Kopierechten

De inhoud op deze website is het auteursrechtelijke eigendom van Light Shelter.

Geen deel, delen noch volledige stukken van video-, foto- of muziekinhoud kan of mag worden gebruikt voor geen enkel doel.

Alle fotografische beelden zijn auteursrechtelijk eigendom van Gilbert Verhaeren, Filip Cooreman, Kenny Verhaeren en Christian Rosseel. Alle video’s zijn auteursrechtelijk het eigendom van “Light Shelter”. Muziekstukken en geluiden kunnen auteursrechtelijk eigendom zijn van GiBvideo en/of Filip Cooreman.

Dit is een niet gesponsorde website.

Publieke vertoning of gebruik van inhoudelijke stukken of delen van deze website kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van alle betrokken partijen als daar zijn “GiBvideo”, “Gilbert Verhaeren" , "Filip Cooreman", "Kenny Verhaeren", "Christian Rosseel" en "Light Shelter"

© 2021 Copyright: GiB